En familieklub er

Hvis èn i familien drikker og der opstår problemer, kan familieklubben være en løsning.

Alkohol kan være et nydelsesmiddel som kan forsøde tilværelsen. Det kan også blive en svøbe, der kommer til at dominere dagligdagen. Det kan blive til et forbrug, der kan være ødelæggende for: karriere, økonomi, sammenhold og ikke mindst kærligheden.

Både den drikkende og de pårørende bliver ramt. Selvværdet bliver ramt når løgnen sniger sig ind i forholdet. Tankerne kredser om alle spørgsmålene: “Hvordan får jeg alkohol i dag? Kan mine kolleger lugte mit problem? Fungerer jeg stadig lige godt i arbejdet? Hvordan tolker jeg sideblikke fra kolleger, chefens tøven og ens egne undskyldninger?” Selvbedraget har næsten ingen ende!

Når der kommer fokus på alkoholproblemet, kan familien sammen udvikle en sundere adfærd. De kan få øget viden om alkoholens fysiske, psykiske og sociale påvirkninger. Samtidig er der fokus på kommunikation og den viden kan blive overført til egen familie.

Familieklub.dk kan være en løsning.

Under ”Kontakt” finder du oplysninger om de lokale familieklubber

 

Der er tavshedspligt i Familieklubben.

En “familie” i en Familieklub kan være: En mand eller kvinde, som kommer fordi der er et alkoholproblem.  Det kan være en far/mor, som kommer med sine børn, fordi far/mor drikker. Det kan være unge eller voksne børn af den drikkende eller en pårørende der ønsker støtte. Familieklubben er åben for alle, der kan have brug for viden og erfaringer fra andre i samme situation.

Medlemmerne i klubben bidrager med erfaringer, i det omfang den enkelte magter.

Familieklubben holder møde 90 min. hver uge. Medlemmerne kan fortælle om hverdagens udfordringer, f.eks.: Hvordan er det gået siden sidste møde? Hvad er der af nye udfordringer? Hvordan har medlemmerne løst forandringerne?