Hvad er en familieklub?

Hvis en i familien drikker så meget at der opstår problemer, er familieklubben måske noget for jer.

En af de voksne drikker for meget alkohol. Alkohol kan være et nydelsesmiddel som kan forsøde tilværelsen. Det kan også blive en svøbe der kommer til at dominere dagligdagen. Det bliver sommetider til et forbrug der ødelægger karriere, økonomi, sammenhold og ikke mindst kærligheden.

Familien er det første offer. Men den der drikker rammes også hårdt. Selvværdet rammes når løgnen sniger sig ind overalt i forholdet. Tankerne kredser om hvordan får jeg alkohol i dag? Kan mine kolleger lugte mit problem? Fungerer jeg stadig lige godt i arbejdet? Hvordan tolker jeg sideblik fra kolleger, chefens tøven og ens egne undskyldninger? Og derhjemme. Skylden, stemningen. Det går jo. Eller hvad? Selvbedraget har næsten ingen ende.

Det kan også være at du er i familie med en der har det sådan. Du er træt af at bekymre dig om din mand/kone eller din far eller mor. Du finder de skjulte flasker, er træt af undskyldninger, hemmeligholdelsen, brudte aftaler osv.

 

Familieklub.dk er måske løsningen

Under ”kontakt” finder du oplysninger om de lokale familieklubber

En familieklub er et fællesskab af familier, som alle har et problem med alkohol. En “familie” i en Familieklub kan være en mand og kvinde, som kommer fordi manden har et alkoholproblem. Men det kan også være en far, som kommer med sine børn, fordi mor drikker, det kan være unge eller voksne børn af alkoholmisbrugere, eller det kan være den drikkende selv, eller en slægtning der ønsker støtte, som udgør en “familie” i klubben. Kort sagt alle, hvis familie lider under et problem med alkohol kan komme i en familieklub.
I familieklubben møder man andre i samme situation, der forstår ens problemer og har det samme engagement i deres løsning. Man får et rum hvor man kan tale frit og en gruppe der støtter hinanden i problemernes løsning.

Man lærer om hvordan alkoholproblemer kan være på mange forskellige måder også nogen man ikke kender i forvejen. Man lærer om hvordan problemerne påvirker andre medlemmer i familien

Man møder andre personer eller familier der er nået længere i processen og derved viser at det er muligt. Man ser at det kan lade sig gøre at frigøre sig fra alkoholproblemerne.

Ved at en person beslutter at gå i klubben kan man påvirke den eller dem i familien der ikke vil erkende problemet, ændre adfærd eller bare tale om det.

Klubben kan man gå i så længe man vil, det giver et langt tidsperspektiv der gør at problemerne kan løses et for et, eller bid for bid. Nogle gange opdager man efter lang tid at man har ændret adfærd uden at man har lagt mærke til det. Den ugentlige dosis seriøs samtale om problemer og løsninger, virker således på flere måder.

Man får øget viden om alkohols fysiske, psykiske og sociale påvirkninger. Man lærer om kommunikation i grupper og får viden man kan bruge i sin familie.

Familieklubben mødes 1½ time hver uge og alle får mulighed for at fortælle om deres problemer. Man taler om hvordan man arbejder med at løse sine problemer, deler sine erfaringer, støtter hinanden og glæder sig når det lykkes. Det man fortæller i klubben er fortroligt.
Klubben har altid tilknyttet en klubassistent som er uddannet i foreningen Familieklub.dk.