Kalender 2022

 Juli


Sommerskole.

Familieklub.dk i Danmark inviterer hermed til Nordisk Sommerskole 2020. Sommerskolen er for familier, som kender familieklubkonceptet og som har lyst og energi til en uges personlig udvikling, såvel fagligt som socialt i samspil med nordiske venner.

På sommerskolen deltager familier med eller uden børn, som går i familieklub, samt et hold af undervisere.

Hvis der er mange tilmeldte prioriteres børnefamilierne.

Vi er sammen om hele opholdet som en stor familie. Vi står selv for indkøb, madlavning, oprydning, rengøring, underholdning, aktiviteter og undervisning. Opgaverne fordeles ligeligt blandt deltagerne, så alle bidrager med det de kan.

På Familieklub.dk ´s vegne.

Lasse Rossen +45 28 12 50 56