Nyheder

Ungeklubber

I familieklubberne har vi nu to ungeklubber i Ålborg og Nørresundby. Klubberne giver unge mulighed for at tale sammen om deres oplevelser med alkoholproblemer i familien. Der er to voksne frivillige i hver klub. Man udveksler erfaringer og man mødes ellers som i en familieklub.

Forældrene er med en gang imellem til arrangementer og kurser. Ungeklubberne og familieklubberne holder fælles kurser og således fastholdes familieklubbens vægt på at hele familien inddrages i diskussionerne.

Dette er det sidste nye element af fornyelse vi har udviklet de senere år og det ser meget lovende ud.  Vi synes det er vigtigt at forny lidt på metoderne for at følge med tiden og undgå at stivne i gamle regler.

 

Klubassistentkursus i Helsinki

Lasse deltog i uddannelse af  17 nye finske klubassitenter i oktober. Med lærere fra Finland, Norge og DK, samt nogle dygtige simultanoversættere lykkedes det at få et godt 5 dages kursus.